Om een e-learning aan te kunnen schaffen, moet u ingelogd zijn.

E-learning

Generieke module Psychotherapie

2 PE uren Generieke Module
Aangeboden door: Projectgroep generieke module

Introductie

Deze e-learning gaat over de generieke module Psychotherapie (zie https://www.ggzstandaarden.nl/pagina/toelichting-ggz-standaarden en https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/introductie

Hierin wordt vanuit het perspectief van cliënten beschreven welke behandelmogelijkheden er zijn en hoe goede psychotherapie georganiseerd is. De cliënt staat centraal: dit houdt in dat er veel aandacht is voor het luisteren naar de wensen en behoeften van cliënten, het versterken van eigen kracht van cliënten, en gezamenlijke besluitvorming.

In de generieke module Psychotherapie zijn diverse kwaliteitskaders met elkaar verbonden:

–  kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief;
–  professionele kwaliteitsstandaarden;
–  relevante wet- en regelgeving op het gebied van psychotherapie.

De generieke module Psychotherapie is geen blauwdruk voor 'standaard' zorg, maar een kwaliteitskader met randvoorwaarden om individueel maatwerk vanuit cliëntperspectief mogelijk te maken.

Cliëntenreis

Cliënten maken in de omgang met hun psychische aandoening een reis vol ervaringen, met hoogte- en dieptepunten. Een klein deel van deze reis maken cliënt en zorgverlener samen. Over het gezamenlijke deel gaat deze e-learning.

De cliëntenreis    

Bron: Onderweg naar zelfregie en herstel MIND Platform Geestelijke Gezondheid (2018)

De e-learning gaat over het deel van de cliëntenreis waarbij de zorgverlener betrokken is:

- ontwarren (diagnosestelling);

- samen beslissen;

- aanpakken (behandeling).

De teksten in deze e-learning zijn afkomstig uit de generieke module Psychotherapie. Het is niet de volledige tekst. Deze vindt u op: 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/introductie

De casuïstiek in deze e-learning gaat over depressie. De voorbeelden sluiten aan bij de zorgstandaard Depressieve stoornissen. Kijk voor informatie op: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/introductie

Deze e-learning is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl) en is bedoeld voor zorgprofessionals die in hun beroepsuitoefening met psychotherapie te maken krijgen.

Leerdoelen

De cursist is op de hoogte van de inhoud van de GMP. De cursist beseft welke aspecten van zorg/behandeling belangrijk zijn vanuit het perspectief van de cliënt. De cursist heeft zicht op de breedte van de psychotherapie, en op de grenzen voor de toepassing van psychotherapie. De cursist kent de belangrijkste verklaringsmodellen in de psychotherapie en weet welke aangrijpingspunten daarbij behoren. De cursist heeft zicht op het de kenmerken die de therapeutische relatie onderscheiden van de reguliere behandelrelatie in de gezondheidszorg. De cursist kent de eisen die de verschillende fasen (zoals die van de gezamenlijke besluitvorming of het opstellen en evalueren van het behandelplan) van het psychotherapieproces aan hem stel De cursist beseft de specifieke kenmerken van psychotherapie voor de verschillende leeftijdsgroepen. De cursist kan de generieke module Psychotherapie toepassen in combinatie met zorgstandaarden voor specifieke aandoeningen. De cursist kan bovenstaande thema’s toepassen op de eigen behandelpraktijk en de keuzen daarin.

Links

Www.ggzstandaarden.nl/pagina/toelichting-ggz-standaarden

Bezoek
Www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/introductie

Bezoek
Www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/introductie

Bezoek
Www.psychotherapie.nl

De NVP is de beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten. De NVP zich richt op de ontwikkeling en kwaliteit van de psychotherapie en op de versterking van de positie van het beroep psychotherapeut. - NVP

Bezoek

Inhoud

Introductie

Leerdoelen

Entreetoets

min

Inleiding

Wat is psychotherapie?

Bekwaam en bevoegd

Ontwarren (diagnostiek)

Samen beslissen

Keuzemogelijkheden

Aanpakken (behandelen)

Monitoring en evaluatie

Aangeboden door

Projectgroep generieke module

Projectgroep generieke module

Pychotherapie Generiekemodule