Hoe kwam de e-learning bij de generieke module Psychotherapie tot stand?

Voor de reguliere tekst van de e-learning is gebruik gemaakt van de vastgestelde tekst van de generieke module psychotherapie (zie deze link voor de volledige tekst)

Door de NVP is een klankbordgroep ingesteld. Deze klankbordgroep heeft meegedacht over de inhoud en vormgeving van het product. Naast de klankbordgroep zijn inhoudsdeskundigen ingezet voor het daadwerkelijk samenstellen van de e-learningmodule en het toevoegen van casuïstiek. 

 De klankbordgroep generieke module Psychotherapie bestaat uit: 

• Astrid Nolet, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 

• Hans Blaauwbroek, directeur van Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg (BBVZ)

• Sjoerd Colijn, psychotherapeut en klinisch psycholoog (afgevaardigde van de NVP)

• Hans Rohlof, psychiater en psychotherapeut, (afgevaardigde van de NVvP)

• John Huijg, gepensioneerd psychotherapeut, activist in de ggz-cliëntbeweging (afgevaardigde van MIND)

• Joost Walraven, klinisch psycholoog en psychotherapeut (afgevaardigde van de NVGzP).

• Gina Doedens, directeur-uitgever De Tijdstroom medische uitgevers